Kredyty złotówkowe, walutowe i akceptacyjne.

Kredyty zasadniczo dzieli się na dwie grupy. z jednej mamy kredyty złotówkowe, które udzielane są w polskich złotych, zaś z drugiej mamy kredyty dewizowe, które udziela się w walutach obcych. Można wyróżnić także kredyty akceptacyjne. Taki kredyt polega na tym, że bank musi zaakceptować ciągnione na nim traty i zobowiązuje się, że udzieli kredytu na wykupienie trat. Takie kredyty przeważnie obsługują banki pierwszorzędne i dają gwarancję zapłaty każdemu kto jest właścicielem weksla. Postacią takiego kredytu może być linia kredytowa, która mówiąc inaczej jest limitem kredytowym jaki bank może udzielić kredytobiorcy. Kredyt akceptacyjny może być udzielany w formie kredytu odnawialnego i nieodnawialnego, dlatego że każdy weksel jaki zostaje wykupiony zmniejsza wysokość takiego kredytu.