Zaufanie do firm pożyczkowych do bardzo elastyczne zagadnienie. Warto się zastanowić pod jakimi warunkami warto nawiązać współpracę z firmami pożyczkowymi i czy kredyt gotówkowy nie zaszkodzi podczas funkcjonowania budżetu gospodarstwa domowego.

Budowanie zaufania do firm pożyczkowych

Firmy pożyczkowe przeszły przez ostatnie lata pozytywną ewolucję, szczególnie pod względem prawnym. Wszystkie instytucje kredytowe muszą posługiwać się normami ustawy o kredycie konsumenckim, a także innymi wytycznymi prawnymi dotyczącymi, np. zastosowania klauzul niedozwolonych.