Standardowo kredytobiorca może dokładnie analizować umowy pożyczkowe przed ich podpisaniem. Doradca musi umożliwić zabranie umowy do domu. Poza tym w każdej umowie znajdziesz formularz odstąpienia, ważny 14 dni od podpisania zobowiązania. Jeżeli rozwiążesz umowę w ciągu 14 dni nie ponosisz żadnych konsekwencji formalnych. Kolejna sprawa to zdecydowane ograniczenie kosztów pozaodsetkowych na krajowym rynku kredytowym. Firmy pożyczkowe nie stosują już nadmiernych obciążeń pozaodsetkowych i działają w oparciu o limit kosztów windykacyjnych. Można powiedzieć, że w obecnych warunkach nie zapłacisz za kredyt gotówkowy więcej niż wynosi 100% wartości zobowiązania. To bardzo dobra wiadomość, która przyczynia się do walki z lichwiarskimi pożyczkami. Zaufanie do firm pożyczkowych wzrosło zdecydowanie wśród tzw. pokolenia Y. Pożyczka krótkoterminowa nie wymaga też ubezpieczenia, czy posiadania bardzo pozytywnej zdolności kredytowej. Firmy pożyczkowe akceptują pewne braki budżetowe. Warto jednak zawsze posiadać stabilne dochody. Potwierdzenie dochodów jest aktualnie najważniejsze przy nawiązywaniu współpracy z firmami pożyczkowymi.

Pozytywne praktyki oczyszczają rynek z nieuczciwych podmiotów

Wzrost zaufania do firm pożyczkowych jest konieczny, aby ograniczyć problemy z płynnością najbiedniejszych części społeczeństwa. Pożyczka krótkoterminowa to już całkiem pozytywna alternatywa dla zwykłych programów socjalnych. Nałożenie limitu na koszty pozaodsetkowe to jedno z najlepszych rozwiązań oczyszczających rynek od lat. Czy ufasz firmom pożyczkowym w obecnych warunkach gospodarczych i zamierzasz zaciągnąć kredyt gotówkowy?