Słów kilka o Banku BGŻ BNP Paribas SA.

Bank BGŻ BNP Paribas SA jest jednym z bardziej znanych banków uniwersalnych w Polsce, którego główna siedziba mieści się w Warszawie. Jest to bank jaki powstał w wyniku fuzji prawnej Banku BNP Paribas SA z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA. Jest to siódmy jeżeli weźmiemy pod uwagę wartość aktywów bank w Polsce. Jego prezesem jest obecnie Tomasz Bogus. Bank Gospodarki Żywnościowej utworzono w 1975 roku. W 1994 roku przekształcono go w spółkę akcyjną, co miało duże znaczenie w historii tego banku. Do roku 2004 głównym właścicielem banku był Skarb Państwa mają prawie 70% udziałów. Pod koniec roku miały miejsce zmiany w wyniku, których wpisano nowych akcjonariuszy. Byli nim Rabobank i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Robank z biegiem czasu przejął prawie 60% udziałów banku. BNP Paribas Bank Polska został utworzony poprzez połączenie Dominet Banku z Fortis Bankiem Polska. Miało to miejsce w 2008 roku. Rom później przekształcono go w BNP Paribas Bank Polska. W ofercie banku można było znaleźć wiele ofert kredytów i indywidualnych produktów oszczędnościowych. Był to jeden z banków uniwersalnych należących do grupy BNP Paribas. Zarządy banki BGŻ i Banku BNP Paribas w 2014 roku uzgodniły, że się połączą w jeden bank. Zwiększył się przez to kapitał Banku BGŻ poprzez emisję akcji. Ich wartość nominalna wynosiła po 1złoty za każdą akcję. Ostateczna fuzja obu banków miała miejsce w kwietniu 2015 roku. Cały majątek należący do BNP Paribas przeniesiono na Bank BGŻ SA.