Na czym polega kredyt bankowy.

Kredyt bankowy polega na tym, że bank daje określone środki pieniężne kredytobiorcy w zamian za to, że ten odda mu wszystkie pożyczone pieniądze łącznie z odsetkami jakie zostały wskazane w umowie. W umowie wskazany jest również termin, kiedy wszystkie środki muszą zostać oddane przez kredytobiorcę do banku. Kredyt dewizowy najczęściej udzielany jest w jednej z pięciu walut. Do dyspozycji mamy dolary amerykańskie, marki niemieckie, funty szterlingi oraz franki szwajcarskie i francuskie. Kredyty dewizowe mogą mieć albo oprocentowanie naliczone według stopy stałej, albo też zmiennej. Kredyt spłaca się w złotych według kursu jaki obowiązuje w dniu spłaty takiego kredytu.

Kredyt dyskontowy.

Wśród kredytów mamy tak zwany kredyt dyskontowy. Tutaj działanie kredytowe opiera się na dyskontowaniu weksli. Mówiąc prościej bank wykupuje weksle przed terminem płatności, ale łącznie z odprowadzeniem od kredytu odsetek dyskontowych. Wielkość dyskontu uzależniona jest od wielkości stopy dyskontowej, a także od tego jak liczona jest data płatności weksla.

Kredyty gotówkowe są kredytami, które można brać na dowolnie wybrany przez siebie cel. Za pieniądze można kupić sobie nowe meble, czy też wyremontować mieszkanie. Można powiedzieć, że taki kredyt jest czymś w rodzaju rat płatnych co miesiąc łącznie z odsetkami. Kredyty gotówkowe spłaca się jednorazowo, albo w ratach, ale nie dłużej niż przez okres dwóch lat. Wysokość kredytu gotówkowego jaki zostanie nam przyznany uzależniona jest od tego jaki mamy dochód miesięczny. Im większy dochód, tym bank wyliczy nam większą zdolność kredytową i tym samym pożyczy nam więcej pieniędzy.