Koszty kredytu

Wśród kryteriów, jakie trzeba wziąć przy wyborze kredytu, do najważniejszych niewątpliwie należą te związane z jego kosztami. Koszty rzecz jasna powinny być jak najmniejsze. Pierwszym ważnym wskaźnikiem kosztów kredytu gotówkowego, czy też jakiegokolwiek kredytu będzie jego oprocentowanie, które określa, jaka będzie wysokość odsetek. Jednak oprocentowanie, choć bardzo ważne, nie jest najważniejszym wskaźnikiem kosztów kredytu. Na koszty te wpływają również inne opłaty, choćby oplata prowizyjna. Z tego też powodu dobrze jest kierować się wskaźnikiem, jakim jest RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Wskaźnik ten bowiem uwzględnia oprócz samego oprocentowania również inne koszty kredytu i pozwala na efektywne i kompleksowe porównanie różnych ofert pod względem kosztów. Co do samego oprocentowania, to należy jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że w zależności od oferty może ono być dwojakiego rodzaju, a mianowicie stałe lub zmienne. Przy oprocentowaniu stałym sytuacja jest dość jasna. Po prostu wartość ustalona przy zwieraniu umowy obowiązuje cały czas i nie jest ani niższa, ani wyższa, mimo zmieniających się czynników zewnętrznych, a bezpośrednio stóp procentowych. Z kolei przy oprocentowaniu zmiennym wszystko zależeć będzie od tego, jak zmieniać się będzie wysokość stóp procentowych. Jeśli wysokość ta zmniejszy się, to oprocentowanie kredytu również się zmniejszy i zapłacimy z niego mniej, z kolei przy podwyższeniu stóp, nasz kredyt będzie nas kosztował nieco więcej.

Warunki spłaty kredytu

Nie mniej ważne niż koszty są również warunki spłaty kredytu, a więc to, w jakiej wysokości oraz ilości będą jego raty. Wybór będzie tu już zależeć przede wszystkim od indywidualnych preferencji kredytobiorcy. W tym względzie mamy możliwość wybrania oferty z ratami równymi lub też malejącymi. W pierwszym przypadku raty naliczane są od całości kapitału i mają taka samą wysokość w poszczególnych okresach spłaty. Z kolei w przypadku rat malejących, odsetki są naliczane od kapitału, który pozostał do spłacenia. To z kolei powoduje, że pierwszych kilka rat jest dość wysokich, natomiast kolejne są coraz niższe. Ostatnia rata to już w ogromnej większości sama cześć kapitałowa z minimalna odsetkową.

Warunki udzielenia kredytu

Wybór odpowiadającej nam oferty to jedno. Również bank zanim udzieli nam kredytu zweryfikuje, czy jesteśmy wiarygodni jako kredytobiorcy i czy zdołamy nasz kredyt spłacić. Dlatego też bank będzie sprawdzał naszą tzw. zdolność kredytowa, na którą składają się różne aspekty, takie jak stałe dochody o określonej wysokości, zabezpieczenie kredytu, choćby w formie ubezpieczenia, czy też nasza historia kredytowa, a wiec informacje o tym, jak rzetelnie wywiązywaliśmy się ze swoich poprzednich zobowiązań. Na szczęście wiele formalności związanych z kredytem można załatwić coraz szybciej i na to też należy zwracać uwagę podczas wyboru banku, w którym będziemy zaciągać kredyt.