Podstawowym kryterium jeśli chodzi o przyznanie kredytu na samochód będzie oczywiście zdolność kredytowa. W pierwszej kolejności bank prześwietli zarobki potencjalnego właściciela nowego pojazdu, a jeśli te będą zadowalające, wówczas nastąpi sprawdzenie historii kredytowej. Brak zastrzeżeń w tej materii z pewnością uruchomi procedurę związaną z przelaniem pieniędzy na konto pożyczkobiorcy. Warto pamiętać, iż kredyt samochodowy wiąże się z dodatkowym obciążeniem, jakiego nie posiada zwykły, klasyczny kredyt gotówkowy. Chodzi tu o fakt, iż do momentu spłaty kredytu bank będzie widniał dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciel (szczególnie jeśli kredytobiorcą jest przedsiębiorca a auto ma służyć do celów służbowych), dodatkowo co roku klient będzie zobowiązany do terminowego wykupienia polisy AC i OC i przedłożenia dokumentu kredytodawcy. W innym przypadku bank sam wykupi polisę i obciąży kredytobiorcę wysokim kosztem tej polisy. Stanie się tak nawet w sytuacji, gdy pożyczkobiorca wykupi polisę ale nie dostarczy jej na czas do banku, wówczas w życie wejdzie druga polisa, która obciąży kieszeń klienta banku.

W czasie trwania okresu kredytowania współwłaściciel pojazdu nie będzie mógł samochodu odsprzedać, gdyż to właśnie auto jest zabezpieczeniem interesów banku. Jedyną możliwością pozbycia się samochodu przed dobiegnięciem terminu kredytowania jest możliwość szybszej spłaty całkowitej kwoty. Większość banków niestety dokłada jeszcze opłatę za uruchomienie procedury wcześniejszej spłaty, która zwykle opiewa na ok. 2 – 3 % od kwoty zadłużenia, która pozostała jeszcze do spłaty.