W Polsce gdy na dobrą sprawę rynek produktów finansowych obecny jest dopiero od 25 lat sytuacja wciąż ewoluuje. Polak chcący oszczędzać pieniądze na dowolny cel do wyboru ma co najmniej kilka produktów finansowych. Poza lokatą ma możliwość inwestowania pieniędzy na giełdzie papierów wartościowych, w surowce, nieruchomości czy hazard.

Inwestowanie na giełdzie

Przy inwestowaniu sprawdza się stara zasada- kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje. Inwestycje giełdowe są tego najlepszym przykładem. Można zyskać sporo przy bardzo dużym ryzyku, co oczywiście działa też w drugą stronę. Można bowiem wiele stracić. Przy inwestycjach na giełdzie trzeba też posiadać minimalną wiedzę dotyczącą rynku akcji. Dużo czasu wymaga od nas obserwowanie bieżącej sytuacji. Zbyt późne wycofanie się z inwestycji przełoży się na straty.

Inwestowanie w fundusze

Popularnym sposobem oszczędzania pieniędzy w Polsce są również fundusze inwestycyjne. Przy tego typu sposobie lokowania kapitału odchodzą obowiązki związane ze śledzeniem bieżącej sytuacji na giełdzie. Naszymi pieniędzmi przeznaczonymi na fundusz inwestycyjny zarządzają eksperci. Pieniądze z tytułu funduszu inwestycyjnego mogą być inwestowane na giełdzie bądź też za ich pomocą kupowane są obligacje skarbu państwa. Na fundusz inwestycyjny składają się wpłaty kilkunastu a nawet kilkudziesięciu inwestorów. Ten sposób deponowania dostępnego kapitału jest również związany ze sporym ryzykiem.

Bezpieczne lokaty bankowe

Mały ale pewny zysk dają nam za to lokaty bankowe. Gdy klient zdecyduje się na lokaty ze stałym oprocentowaniem z góry będzie wiedział jakiego zysku się spodziewać. Nie musi posiadać skomplikowanej wiedzy dotyczącej gry na giełdzie. Nie ma ryzyka, że jego część kapitałowa zostanie pomniejszona o starty poniesione złymi inwestycjami. Wiedza, cierpliwość czas- to wszystko jest zbędne gdy zakładamy lokatę bankową. Nie istnieje również ryzyko. Pieniądze znajdujące się na bankowej lokacie objęte są gwarancją Bankowego funduszu Gwarancyjnego. W sytuacji bankructwa banku Klient ma pewność, że pieniądze zainwestowane w lokatę na pewno odzyska. Klient decydujący się na lokatę bankową może też spokojnie wybrać okres jej trwania. Im krócej trwa lokata tym wyższe oprocentowanie.